Dietetyka - Wydział Nauki o Zdrowiu

Przedmiot: Mikrobiologia ogólna i żywności.

Rok akademicki 2017/2018 (Semestr zimowy)

 

Zajęcia odbywają się

w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej na sali im. prof. Edmunda Mikulaszka,

budynek Anatomicum, II piętro, ul. Chałubińskiego 5 (róg Oczki), 02-004 Warszawa.

http://mikrobiologia.wum.edu.pl


Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej

Prof. dr hab. med. Grażyna Młynarczyk

Tel.: 22 628 27 39, mail: grazyna.mlynarczyk@wum.edu.pl


W sprawach studenckich i organizacyjnych proszę zwracać się do

Dr hab. Hanny Pituch

Tel.: 22 628 27 39, mail: hanna.pituch@wum.edu.pl


UWAGA: Ogłoszenie w sprawie zaliczania przedmiotu przez studentów ubiegających się o przepisanie przedmiotu


a
Ogólna liczba godzin mikrobiologii  73 godz., w tym:
wykłady - 18 godzin
ćwiczenia - 30 godzin
seminaria - 15 godzin
samokształcenie - 10 godzin

Literatura obowiązująca:

1. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller  Mikrobiologia. Red. A. Przondo-Mordarska i wsp. Urban&Partner  2011 (wybrane zagadnienia związane z treściami programu).

2. Collier L., Oxford J.: Wirusologia (wybrane zagadnienia związane z treściami programu).

3. Szewczyk E. (red.): Diagnostyka bakteriologiczna.

4. Libudzisz Z, Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. (tom 1 i 2) (wybrane zagadnienia związane z treściami programu). 

Literatura uzupełniająca:

Wytyczne krajowych lub międzynarodowych organizacji medycznych lub żywnościowych, polecone publikacje w czasopismach lub obowiązujące akty prawne.


Na sali ćwiczeń obowiązuje odzież ochronna, dlatego na pierwsze zajęcia proszę przynieść biały fartuch z materiału, z długim rękawem. Fartuch pozostaje na sali ćwiczeń aż do zaliczenia pracowni.

Osoby w fartuchach jednorazowych, zielonych nie będą wpuszczane na salę!!!

Każdy student powinien zakupić zeszyt gładki (16 kartkowy), który musi być przynoszony na każde ćwiczenie. Zeszyt jest przeznaczony do sporządzania protokołów i wykonywania rysunków, dlatego potrzebne są dodatkowo kredki (czerwona i fioletowa) oraz marker wodoodporny do podpisania płytek (jeden na stół).


a

Linki:

Wykłady ĆwiczeniaSeminaria
aa
Kształcenie bez nauczyciela akademickiego
aa
Kryteria oceny studenta
a
Egzamin końcowy
Ea
Zasady BHP obowiązujące podczas zajęć z mikrobiologii

a