Mikrobiologia - literatura uzupełniająca

Linki do stron zawierających szereg przydatnych informacji (do samodzielnego przejrzenia)

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

American Society for Microbiology

A


Ćwiczenie 2 - Sterylizacja i dezynfekcja

Znaczenie higieny rąk u pracowników służby zdrowia. Goślińska-Kuźniarek O, Karpiński T.M., Forum Zakażeń, 2014, 5(2):79-84

Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej - podsumowanie. Praca zbiorowa. World Health Organization, 2009

Oporność drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne. Rohm-Rodowald E, Jakimiak B, Chojecka A, Podgórska M. Zakażenia, 2009, 3:5-8

Ćwiczenie 3 - Ziarenkowce

Mechanizmy wirulencji Streptococcus pyogenes. Szczypa K, Wilemska J, Hryniewicz W, Sitkiewicz I. Postępy Mikrobiologii, 2012, 51(1):3–15

Gronkowce - na co jeszcze je stać? Sadowska B, Różalska B. Postępy Mikrobiologii, 2010, 49(3):172-178

Streptococcus pneumoniae - kolonizacja a rozwój choroby pneumokokowej. Głowniak-Korona I, Malm A. Postępy Mikrobiologii, 2015, 54(4):309-319

Ćwiczenie 5 - Bakterie rosnące beztlenowo

Pituch H, Albrecht P. Zastosowanie fidaksomycyny w leczeniu zakażeń Clostridium difficile. Opieka Okołooperacyjna, 2013, 2:8-13

Ćwiczenie 6. Prątki i inne pałeczki Gram-dodatnie

Analiza częstości izolacji i profil lekooporności drobnoustrojów izolowanych z dróg oddechowych dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2008–2011. A Iwańska, J Nowak, W Skorupa, E Augustynowicz-Kopeć.  Pulmonologia i Alergologia Polska 2013, 81(2), 105-113

Gruźlica pozapłucna w Polsce w latach 1974–2010. E  Rowińska-Zakrzewska, M Korzeniewska-Koseła, K Roszkowski-Śliż.  Pulmonologia i Alergologia Polska 2013, 81(2), 121-129 

Testy IGRA w diagnostyce zakażenia prątkami gruźlicy w wybranych sytuacjach klinicznych. D Borkowska, E Radzikowska, J Załęska, J Ziołkowski, M Klatt, Z Zwolska, E Augustynowicz-Kopeć, K Roszkowski-Śliż.  Pulmonologia i Alergologia Polska 2014, 82 (1), 39-45

Przydatność IGRA i próby tuberkulinowej w diagnozowaniu utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy w grupach narażonych na zawodowe czynniki ryzyka — komentarz do artykułu D. Borkowskiej i wsp. T Targowski. Pulmonologia i Alergologia Polska 2014, 82(3), 323-326 

Kwasy mikolowe – rola biologiczna i potencjalne zastosowanie w wykrywaniu oraz różnicowaniu rodzaju Mycobacterium. K Kowalski, P Trzepiński, M Druszczyńska, J Boratyński. Postepy Hig Med Dosw, 2014, 68, 350-358

Postępy we współczesnej diagnostyce laboratoryjnej gruźlicy. J Pendzich, W Maksymowicz-Mazur, J Kozielski.   Diagnostyka Laboratoryjna 2011, 47 (4), 439-446

Nowelizacja: Laboratoryjna diagnostyka błonicy. D Kuklińska, M Chodorowska. Med Dośw. Mikrobiol. 2001, 54, 35-43

Wykorzystanie techniki PCR jako alternatywnej metody wykrywania toksynotwórczości szczepów Corynebacterium diphtheriae. A Zasada. Med Dośw Mikrobiol 2004, 65, 321-326

Ćwiczenia 9-12 - wirusologia

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Część 1 - wirusy DNA. Rynans S, Walter de Walthoffen S, Dzieciątkowski T, Młynarczyk G. Postępy Mikrobiologii,2013, 52(4):343–347

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Część 2 - wirusy RNA. Rynans S, Walter de Walthoffen S, Dzieciątkowski T, Młynarczyk G. Postępy Mikrobiologii,2013, 52(4):349–354

Adenowirusowe zakażenia ludzi. Dzieciątkowski T, Rola A, Midak-Siewirska A. Postepy Mikrobiologii, 2008, 47(1):15-22

Zakażenia ludzkimi poliomawirusami u osób poddanych immunosupresji. Rynans S, Dzieciątkowski T, Młynarczyk G. Postępy Mikrobiologii, 2011, 50(3):191-199

Diagnostyka laboratoryjna mononukleozy zakaźnej u chorych leczonych ambulatoryjnie. Leś K. Przybylski M. Łazińska B. Postępy Nauk Medycznych, 2015, 4b:42-47