Oddział Medycyny Laboratoryjnej IV Rok - Zajęcia fakultatywne

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM


Kierownik  Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Młynarczyk
tel/fax: 22 628 27 39
grazyna.mlynarczyk@wum.edu.pl

Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM


Kierownik Katedry:
Prof. n. farm. dr hab. n. med. Stefan Tyski
Tel. 22-628-08-22
zmf@wum.edu.pl


Osoby odpowiedzialne za  dydaktykę:

dr n. med. Maciej Przybylski (Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej)
tel. 22 622 00 28

mail: mprzybylski@wum.edu.pl

dr n. farm. Dr n. farm. Anna Pietruczuk-Padzik (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej)

mail: anna.pietruczuk-padzik@wum.edu.pl

a


Zajęcia w semestrze letnim 2017/2018

Zajęcia rozpoczynają się 27.02.2018

a

WykładyaaaaaĆwiczenia

 


ZASADY BHP OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ĆWICZEŃ


CEL  NAUCZANIA  I  ZAKRES  PRZEDMIOTU
Celem nauczania jest zaznajomienie studentów z różnymi aspektami laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej. Podczas zajęć studenci zapoznają się z tokiem badań bakteriologicznych, wirusologicznych i mikologicznych, zgodnie z procedurami obowiązującymi w laboratoriach diagnostycznych wykonujących badania na potrzeby szpitali klinicznych. Wykłady obejmują przegląd aktualnych metod i technik diagnostycznych oraz ich konkretnych zastosowań w sferze mikrobiologii lekarskiej. Ważnym elementem programu jest możliwość samodzielnego wykonania przez studenta badań obejmujących różne etapy toku diagnostycznego.

PROGRAM  NAUCZANIA W SEMESTRZE LETNIM 2015/2016

Program diagnostyki mikrobiologicznej obejmuje 60 godzin, w tym 30 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń. Za udział w zajęciach student otrzymuje 2 punkty ECTS.LITERATURA  OBOWIĄZKOWA
Eligia M. Szewczyk "Diagnostyka bakteriologiczna" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (wyd. II)
Heczko, Wróblewska, Pietrzyk (red.) "Mikrobiologia Lekarska" PZWL, Warszawa 2014