Specjalizacja z mikrobiologii dla biologów i biotechnologów nie będących diagnostami laboratoryjnymi.

SPECJALIZACJA Z MIKROBIOLOGII DLA OSÓB Z TYTUŁEM MAGISTRA LUB MAGISTRA INŻYNIERA NA KIERUNKU BIOLOGIA I BIOTECHNOLOGIA
W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM.Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór na  specjalizację z mikrobiologii dla osób nie będących diagnostami laboratoryjnymi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 17 pażdziernika 2002 r.)Jednostką szkolącą uprawnioną do prowadzenia specjalizacji jest:
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Młynarczyk


Pełnomocnikiem Rektora ds. szkolenia podyplomowego ds. specjalizacji z mikrobiologii dla osób z tytułem magistra lub magistra inżyniera na kierunku biologia i biotechnologia
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jest:
dr n. przyr. Anna Sawicka-Grzelak


Kontakt: Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
    Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. T. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel / fax  : 22 628-27-39
e-mail: specjalizacja.mikrobiologia@wum.edu.pl

aRSY


KURSY

Plan kursów w roku 2014


a

Postępowanie kwalifikacyjne

Zostały ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego