Egzamin

 Egzamin 

 

EGZAMIN "0"

Osoby zainteresowane i uprawnione do zdawania egzaminu w terminie zerowym 

proszone są o dostarczenie do sekretariatu podania.

   Egzamin odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2018 r.

        aaa 

     

HOTAS

 

aa

 

aa

 

 

aa