Kursy specjalizacyjne

Potwierdzam termin rozpoczęcia kursu "Etiologia, obraz kliniczny oraz mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy i mykobakterioz" 16.03. o godz. 10.00 w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc ul.Płocka 26. Koszt kursu wynosi 600 PLN. Wpłaty należy dokonać na rachunek WUM do 09.03. Proszę również o przesłanie zgłoszenia na kurs do mnie, też do 09.03.
 
Pozdrawiam
Anna Sawicka-Grzelak

Plan kursów specjalizacyjnych w 2014r

1. Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń pasożytniczych
2. Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wirusowych
3. Epidemiologia zakażeń i zarażeń występujących w Polsce
4. Epidemiologia zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych
5. Metody biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej

6. Serologiczna diagnostyka zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych (27.01-31.01.2014)
7. Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności, wody i powietrza. Zagrożenia biologiczne (03.02.-04.02.2014)

8. Zasady organizacji i funkcjonowania laboratorium diagnostycznego - akty prawne w ochronie zdrowia związane z chorobami zakaxnymi, zarażeniami, systemy jakości (26-28.03.2014)


Informacja na temat kursów organizowanych w czerwcu 2014

1. „Sterylizacja, dezynfekcja i dezynsekcja oraz metody kontroli tych procesów.” 05.06.2014 – 06.06.2014, cena kursu: 240zł

miejsce kursu: sala im. Leśniowskiego na terenie Kampusu

2. „Mikrobiologiczne bezpieczeństwo produktów leczniczych i wyrobów medycznych.” 09.06.2014 – 10.06.2014, cena kursu: 240zł

miejsce kursu: sala im. Leśniowskiego na terenie Kampusu

3. „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywoływanych bakteriami beztlenowymi.” 23.06.2014 – 27.06.2014, cena kursu: 600zł

miejsce kursu: Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM

Z prośbą o przesyłanie zgłoszeń i wniesienie opłaty na tydzień przed rozpoczęciem kursu.Formularz zgłoszenia na kursy