Dydaktyka

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej prowadzi zajęcia dla studentów następujących Wydziałów:

I i II Wydział Lekarski
Wydział Nauki o Zdrowiu
Wydziały Lekarskie - fakultet
Medycyna Laboratoryjna - fakultet

a


 

Chair and Department of Medical Microbiology provides microbiology courses for:

Advanced MD Program
English Division, 6-year course
English Division - Optional Course

a